Abstract Brno – Masarykova

Abstract of the paper about project WRILAB2, that was presented at the international conference Klíč k češtině jako cizímu jazyku, 9.-10.9. 2015, Brno – Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání MU (Language Centre of Masaryk University Brno), Czech Republic

Continue Reading →