Wrilab2: O nás

O nás

Wrilab2 oslovuje potřeby

  • studentů češtiny, němčiny, italštiny a slovinštiny jako cizího jazyka v jedné z partnerských zemí, jak na úrovni střední školy, tak univerzity;
  • studujících cizinců (včetně dospělých) z řad migrantů, kteří si potřebují zdokonalit své znalosti psaného projevu v hostující zemi. Tito studenti studují češtinu, němčinu, italštinu nebo slovinštinu jako druhý jazyk;
  • učitelů na středních školách a univerzitách, kteří vyučují jeden z jazyků nabízených tímto projektem jako cizí nebo druhý jazyk;
  • dospělých zaměstnaných v žurnalistice, cestovním ruchu, v sektorech obchodních a veřejné správy, kteří si chtějí zdokonalit své kompetence psaní v jednom z nabízených čtyř jazyků L2.

 

Wrilab2 je zacílen na

  • nabídku bezplatných interaktivních učebních materiálů, specificky navržených pro výuku ci-zinců v psaní ve čtyřech jazycích zahrnutých v projektu;
  • přípravu půdy pro diskuzi na evropské úrovni, do které by se zapojily jak univerzity, tak jiné školy s ohledem na metodologii a hodnotící kritéria pro výuku psaní (zejména argumentační povahy) ve čtyřech jazycích L2 zahrnutých v projektu;
  • vytvoření potřebného rámce pro výuku psaní cizích studentů, tj. on-line laboratoře v prostředí aplikace Moodle, kde může být analyzována a vysvětlena široká typologie textů a studenti mo-hou být vedeni během procesu psaní od stádia konceptu po závěrečnou revizi, kdy se naučí psát s citem pro “čtivost”.